Preloader images
Preloader icon

Wsparcie biznesowe

Usługa, która będzie świadczona przez eksperta ma na celu stworzenie, przebudowę lub optymalizację systemu zarządzania w firmie, co pozwala uzyskać firmie większą efektywność i dynamikę pracy, a osobom zarządzającym pełniejszą kontrolę nad firmą. Usługa ma charakter indywidualny wobec każdego osobnego startupu i składa się z dwóch części. W części pierwszej startup udostępnia ekspertowi informacje na temat zarządzania w swoim przedsięwzięciu, na podstawie których ekspert we własnym zakresie przygotowywuje paletę rozwiązań, które pozwolą zwiększyć jakość pracy w danym startupie. Część druga to etap pracy wspólnej, w której ekspert spotyka się z startupem na określony czas (1-3 dni) i w realnych, praktycznych sytuacjach wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania. W wyniku zaimplementowania usługi startup powinien zrozumieć i nauczyć się korzystać z indywidualnie zaprojektowanego przez eksperta systemu zarządzania, zwiększającego możliwości firmy oraz usprawniające pracę w dalszych etapach akceleracji.
Usługa, świadczona przez eksperta-technologa ma na celu stworzenie, przebudowę lub optymalizację procesu produkcyjnego w firmie, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt w przestrzeni efektywności, skalowalności, jakości oraz wykonalności. Usługa składa się z dwóch części. W części pierwszej startup udostępnia technologowi informacje na temat produktu oraz istniejącego procesu produkcyjnego, na podstawie których technolog przygotowywuje paletę rozwiązań optymalnych dla produkcji danego produktu. Ekspert-technolog przygotowywuje rozwiązania dla dwóch opcji – produkcja własna lub produkcja zleceniowa. Część druga to określona czasowo (1-3 dni) wspólna praca z startupem, której efektem jest wdrożenie optymalnego procesu produkcyjnego w startupie lub (jeśli produkt jeszcze nie istnieje) zaprojektowanie możliwie najkorzystniejszego procesu.
Usługa świadczona przez eksperta w zakresie komunikacji ma na celu stworzenie, przebudowę lub optymalizację strategii i treści komunikacji w startupie, tak aby dla podmiotów zewnętrznych przekaz startupu był spójny, zrozumiały oraz atrakcyjny. Usługa składa się z dwóch części. W części pierwszej startup udostępnia ekspertowi informacje na temat produktu oraz istniejącego procesu produkcyjnego, na podstawie których ekspert przygotowuje strategię komunikacji. Część druga to określona czasowo (1-3 dni) wspólna praca z startupem, której efektem jest wdrożenie optymalnej strategii komunikacyjnej w startupie. Należy zwrócić uwagę, na to że strategia komunikacji ma uwzględniać etap na którym aktualnie znajduje się firma, zatem obejmuje komunikację skierowaną nie tylko do klienta, ale też do inwestora (jeśli produkt jeszcze nie istnieje, a wsparcie inwestorskie jest potrzebne).
Usługa świadczona przez eksperta w zakresie sprzedaży ma na celu stworzenie strategii sprzedażowej oraz przeszkolenie członków startupu z zakresu technik sprzedażowych, tak aby zmaksymalizować potencjał sprzedażowy firmy. Usługa składa się z dwóch części. W części pierwszej startup udostępnia ekspertowi informacje na temat produktu oraz aktualnych doświadczeń sprzedażowych, na podstawie których ekspert przygotowuje strategię sprzedażową, oraz paletę technik sprzedażowych dostosowanych do danego problemu (B2B, B2C itp.). Część druga to określona czasowo (1-3 dni) wspólna praca z startupem, której efektem jest wdrożenie optymalnej strategii sprzedażowej oraz wyszkolenie członków startupu w technikach sprzedażowych.
Usługa opracowania modelu finansowego świadczona przez eksperta analityka finansowego ma na celu stworzenie, przebudowanie lub optymalizację modelu finansowego przedsięwzięcia, tak aby uzyskać wiarygodny model, który pozwala sprawdzić założenia startupu dotyczące rentowności swojej firmy. Usługa ma formę serii indywidualnych spotkań konsultacyjnych z analitykiem finansowym i pracy własnej startupu, w wyniku którego startup sam tworzy swój model finansowy w oparciu o arkusze kalkulacyjne udostępnione przez eksperta i pod jego czujnym nadzorem.

ul. Brukowa 12
91-341 Łódź

biuro@innowatorelektrotechniki.pl

Copyright © 2020. All Rights Reserved.