image-text
 • ul. Brukowa 12 91-341 Łódź
 • tel. + 48 693 893 989
 • fax +48 42 25 03 536
Park Naukowo-Technologiczny

Brukowa Business Center

Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo?
Dysponujemy jedną z największych baz usług rozwojowych.
Nasi eksperci doradzą Wam oraz wykonają odpowiednią usługę na wielu płaszczyznach.

Działania

 • 1. Audyt własności intelektualnej

  Właściwie chroniona własność intelektualna potrafi sprawić, że Twoje przedsiębiorstwo stanie się bezkonkurencyjne na rynku. Dlatego należy odpowiednio przeprowadzić audyt własności intelektualnej.

Usługa polega na kompleksowej analizie posiadanych przez podmioty gospodarcze zasobów intelektualnych a jej celem jest określenie statusu prawnego, potencjalnego ryzyka związanego z zastosowaniem zasobów intelektualnych oraz posiadanych przez podmiot gospodarczy środków do ich ochrony i efektywnego wykorzystywania. Audyt własności intelektualnej jest usługą wspierającą biznes pozwalającą na ustalenie, jakie wartości niematerialne znajdują się w posiadaniu podmiotu gospodarczego, które z nich są używane, nieużywane, kto jest ich właścicielem.

Usługa obejmuje w szczególności:

 • >> identyfikację wartości niematerialnych
 • >> analizę własności wartości niematerialnych i praw wyłącznych
 • >> analizę ważności praw wyłącznych
 • >> analizę ograniczeń w dysponowaniu własnością intelektualną
 • >> identyfikację potencjalnych zagrożeń
 • >> ocenę mocnych i słabych stron
 • >> rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem i minimalizacji zagrożeń
 • 2. Budowa ścieżek komercjalizacji

  Poprawnie zaprojektowana ścieżka komercjalizacji  znacząco zwiększa szanse na rynkowy sukces produktu.

Usługa budowania ścieżki komercjalizacji polega na zbadaniu docelowego rynku produktu, klienta, konkurencji, oraz takim zaprojektowaniu planu wdrożenia produktu na rynek, aby jego szanse na odniesienie sukcesu były jak największe. Usługa ma formę pracy wspólnej eksperta z firmą oraz pracy własnej eksperta oraz obejmuje:

 • >> sporządzenie strategii na podstawie przeprowadzonych badań
 • >> ukształtowanie grupy docelowej
 • >> przeprowadzenie analizy profili klientów
 • >> interakcyjne badanie efektywności różnych ścieżek komercjalizacji wraz z wskazaniem tych z największą skutecznością
 • >> udostępnienie danych do potencjalnych klientów (leady sprzedażowe)
 • >> usprawnienie przebiegu komunikacji z klientem
 • 3. Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji

  Usługa ta skierowana jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, które szukają pomocy w obszarze technicznym. Ma na celu usprawnienie procesów związanych z produkcją tak aby uzyskać optymalne rozwiązanie biorąc pod uwagę jak najniższe koszty produkcji oraz wysoką jakość produktu końcowego.

Usługa obejmuje:

 • >> projektowanie procesów produkcyjnych
 • >>  ewaluację i optymalizację procesów produkcyjnych
 • >> dobór optymalnych technologii produkcyjnych
 • >>  wsparcie przy projektowaniu linii produkcyjnych
 • 4. Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania świadczenia usług

  Celem tej usługi jest innowacyjne udoskonalenie procesów związanych ze świadczeniem usług, tak aby uzyskać jak najkorzystniejszy stan, uwzględniając koszty, efektywność oraz jakość indywidualnie dla danego klienta.

Usługa obejmuje:

 • >> stworzenie, przebudowę lub optymalizację procesu świadczenia usługi w firmie, tak aby uzyskać jak najlepszy efekt w przestrzeni efektywności, skalowalności, jakości oraz wykonalności
 • >> firma udostępnia ekspertowi informacje na temat usługi oraz istniejącego procesu świadczenia usługi, na podstawie których ekspert przygotuje paletę rozwiązań optymalnych dla danego przypadku.  
 • 5. Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej - w szczególności w aspektach formalnych, prawa pracy i finansowych

  Usługa doradcza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w aspektach formalnych, prawa pracy finansowych (ZUS, obciążenia podatkowe itd.)

Celem zamówienia jest uzyskanie specjalistycznych usług doradczych, które pomogą przedsiębiorcy spełnić wszelkie wymagania formalne, finansowe oraz prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • 6. Ocena potencjału komercyjnego i technicznego rozwiązań

  Jeśli chcesz zwiększyć świadomość jak i potencjał koncepcji przedsiębiorcy, lecz nie wiesz jak się do tego zabrać to ta usługa skierowana jest dla Ciebie.

Nasz ekspert w dziedzinie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technicznych zweryfikuje potencjał komercyjny i techniczny przedsięwzięcia dzięki serii spotkań, które prowadzą do uzyskania opinii na temat potencjału danego przedsięwzięcia oraz ustalenia sposobów, które umożliwią jego zwiększenie. Opinia jest wypracowywana na podstawie analizy konkurencji (tzw. case study) oraz na podstawie bogatego doświadczenia eksperta prowadzącego usługę.

Usługa obejmuje w szczególności:

 • >> analizę konkurencyjności
 • >> tworzenie indywidualnego planu komunikacji
 • >> analiza SWOT
 • 7. Opracowanie strategii marketingowej

  Celem jest stworzenie i wdrożenie optymalnej strategii marketingowej dla danego przedsięwzięcia, co prowadzi do maksymalizacji zysków klienta. Usługa świadczona przez eksperta w zakresie sprzedaży. Ma na celu stworzenie strategii marketingowej oraz przeszkolenie członków startupu z zakresu marketingu, tak aby zmaksymalizować potencjał sprzedażowy firmy.

Usługa obejmuje w szczególności:

 • >> zidentyfikowanie grupy docelowej
 • >> analiza konkurencji pod kątem marketingowym
 • >> opracowanie strategii sprzedażowej
 • >> szkolenie członków przedsiębiorstwa w zakresie technik sprzedażowych
 • >> doradztwo w zakresie zarządzania marką
 • >> określenie celów marketingowych
 • 8. Optymalizacja w zakresie zarządzania projektami

  Usługa, która będzie świadczona przez eksperta ma na celu stworzenie, przebudowę lub optymalizację systemu zarządzania w firmie, aby uzyskać większą efektywność i dynamikę pracy, a osobom zarządzającym pełniejszą kontrolę nad firmą. Usługa ma charakter indywidualny wobec każdej osobnej firmy i składa się z dwóch części.

W części pierwszej firma udostępnia ekspertowi informacje na temat zarządzania w swoim przedsięwzięciu, na podstawie których ekspert we własnym zakresie przygotuje paletę rozwiązań. Część druga natomiast to etap pracy wspólnej, w której ekspert spotyka się z startupem na określony czas (1-3 dni) i w realnych, praktycznych sytuacjach wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania.

Usługa obejmuje w szczególności:

 • >> analizę aktualnej struktury zarządzania w firmie
 • >> doradztwo z zakresu lean management
 • >> doradztwo z zakresu TPM
 • >> doradztwo z zakresu Systemu Produkcji Toyoty
 • >> opracowanie systemu nadzoru realizacji bieżących zadań w przedsiębiorstwie
 • 9. Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych

  Celem usługi jest pomoc w stworzeniu innowacyjnego, w skali klienta, modelu biznesowego dla jego przedsięwzięcia. Takie działania doprowadzą do zwiększenia zysków z działalności oraz zwiększenia świadomości biznesowej klienta.

Ramowy program usługi:

 • >> wsparcie w sporządzaniu modelu finansowego
 • >> wsparcie w sporządzaniu modeli finansowych w formie elektronicznej
 • 10. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa

  Usługa polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz oceny aktualnie istniejących systemów IT w przedsiębiorstwie, sporządzeniu schematu przepływu informacji a następnie na zaproponowaniu zmian lub dodatkowych systemów IT w celu zwiększenia szeroko rozumianej efektywności przedsiębiorstwa.

Usługa obejmuje w szczególności:

 • >> unowocześnienie systemów zarządzania
 • >> tworzenie procedur opisujących przepływ informacji/decyzyjność
bcc logo-small2

ul. Brukowa 12
91-341 Łódź

biuro@bbc.edu.pl
tel. + 48 693 893 989

Copyright © 2019. All Rights Reserved.