Preloader images
Preloader icon
Brukowa Business Center

Akcelerator Lift zapewnia wsparcie finansowe dla młodych, innowacyjnych startupów. Jego celem jest pomoc w komercjalizacji i wdrożeniu nowych rozwiązań

Tura V

 • Przyjmowanie aplikacji do 31 grudnia 2021 r.
 • Opracowywanie biznesplanów do 28 stycznia 2022 r.

Tura III

 • Przyjmowanie aplikacji do 29 lutego 2020 r.
 • Opracowywanie biznesplanów do 30 czerwca 2020 r.
 • Prezentacje projektów do 12 sierpnia 2020 r.

Tura IV

 • Przyjmowanie aplikacji do 15 kwietnia 2021 r.
 • Opracowywanie biznesplanów do 30 czerwca 2021 r.

Tura I

 • Przyjmowanie aplikacji do 30 czerwca 2019 r.
 • Opracowywanie biznesplanów do 19 sierpnia 2019 r.
 • Prezentacje projektów do 14 września 2019 r.

Tura II

 • Przyjmowanie aplikacji do 16 września 2019 r.
 • Opracowywanie biznesplanów do 16 listopada 2019 r.
 • Prezentacje projektów do 30 listopada 2019 r.

Tura III

 • Przyjmowanie aplikacji do 29 lutego 2020 r.
 • Opracowywanie biznesplanów do 30 czerwca 2020 r.
 • Prezentacje projektów do 12 sierpnia 2020 r.
FAQ #1

Podstawowe pytania

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który ma siedzibę na terytorium województwa łódzkiego.

Aplikujący, którzy posiadają status MŚP, prowadzą działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze na terytorium województwa łódzkiego nie dłużej niż 24 miesiące od daty rejestracji.

Wymóg prowadzenia działalności nie dłużej niż 24 miesiące Aplikujący musi spełniać w dniu przyjęcia do fazy opracowania biznesplanu i pilotażu usługi.

Aplikowani do Akceleratora Lift przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest możliwa o ile Aplikujący zobowiąże się do założenia działalności gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego po zakwalifikowaniu się do fazy opracowania biznesplanu

Proces prowadzony jest w podziale na trzy tury kończące się otrzymaniem Wsparcia kapitałowego i podpisaniem Umowy akceleracyjnej.

Kwota przeznaczona na wsparcie kapitałowe Projektów w ramach każdej tury wynosi łącznie 2.800.000 PLN. W ramach uczestnictwa w Akceleratorze Lift Beneficjent może otrzymać wsparcie kapitałowe do wysokości niewykorzystanego przez Beneficjenta limitu pomocy de minimis.

 1. faza pierwsza – rekrutacja
 2. faza druga – opracowanie biznesplanu
 3. faza trzecia – wsparcie kapitałowe, realizacja biznesplanu i bieżąca kontrola osiąganych kamieni milowych.

Pytania?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość pod dane kontaktowe podane na dole strony

Program realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś Priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych

ul. Brukowa 12
91-341 Łódź

biuro@innowatorelektrotechniki.pl

Copyright © 2020. All Rights Reserved.